Rehabilitacja Brodnica

REHABILITACJA BRODNICA

rehabilitacja neurologiczna

Głównym celem prowadzenia rehabilitacji neurologicznej jest odzyskanie utraconych funkcji.

Układ nerwowy odbudowuje się powoli, dlatego rolą terapii jest stymulowanie układu nerwowego do szybszego rozwoju/naprawy. Wykorzystujemy do tego zjawisko neuroplastyczności – Ludzki mózg posiada ogromną zdolność do regeneracji i przy właściwej stymulacji w czasie rehabilitacji jest on w stanie przeorganizować się po przebytym urazie. Podczas terapii fizjoterapeuta pobudza układ nerwowy w taki sposób, aby zmotywować go do odtwarzania połączeń nerwowych, a także tworzenia nowych. 

Stymulujemy układ by odtworzyć ruch, wytworzyć prawidłowe nawyki ruchowe, odzyskać utracone funkcje. Torujemy pracę kończyn górnych i dolnych, reedukujemy chód, budujemy odpowiednie napięcie mięśni posturalnych, to wszystko by odtworzyć aktywności dnia codziennego. Nasi pacjenci są poddawani szczegółowym badaniom neurologicznym, poddawani testom diagnostycznym i funkcjonalnym, tak aby dobrać indywidualny tok terapii odpowiedni dla danego schorzenia i problemu pacjenta. Duży nacisk kładziemy na terapię funkcjonalną dopasowaną do aktualnych możliwości i potrzeb chorego. W terapię włączana jest rodzina i opiekunowie pacjenta, dzięki czemu zwiększamy rezultaty i utrwalamy efekty. 

Specjalizujemy się w rehabilitacji schorzeniach neurologicznych jak:

choroby naczyniowe (np. udary niedokrwienne, udary krwotoczne)

– guzy (np. oponiaki, glejaki)

– urazy układu nerwowego

– neuropatie obwodowe

– zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)

– choroby rdzenia kręgowego

– choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)

– choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)

– choroby autonomicznego układu nerwowego.

KONTAKT
Klinika Medyczna MEDICUS
+48 887 778 022
kontakt@rehabilitacjabrodnica.pl